Kompleksowa budowa basenów - od projektu po uruchomienie

Budowa basenu wymaga przeprowadzenia szeregu prac, takich jak:

 • wybór odpowiedniej lokalizacji:
  należy wziąć pod uwagę wymagania prawne dotyczące odległości od granicy działki oraz warunki terenowe

 • projektowanie:
  konieczne jest przygotowanie projektu technicznego,
  w którym zostaną uwzględnione wszystkie szczegóły dotyczące budowy basenu, takie jak jego wymiary, konstrukcja, urządzenia itp.

 • pozwolenia (dla basenów pow. 50m2 lustra wody):
  przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać odpowiednie pozwolenia, jednak w przypadku basenów do 50m2 jest to zbędne.

 • wykop:
  w tym etapie przeprowadza się wykop, który ma odpowiednią głębokość i szerokość, aby pomieścić konstrukcję basenu

 • płyta denna:
  standardowo wykonujemy izolowaną płytę denną o grubości 15-20cm. W przypadku gruntów o wysokim poziomie wód konieczna jest wcześniejsza konsultacja oraz dobór odpowiedniej metody wykonania płyty dennej, przed przystąpieniem do prac.

 • konstrukcja:
  następnym etapem jest wykonanie konstrukcji basenu.
  Budując z naszą firmą mają Państwo do wyboru 2 technologie:

  baseny z bloczków EPS oraz baseny modułowe stalowe PROLEADER

 • wykończenie:
  na końcowym etapie przeprowadza się wykończenie basenu, w tym montaż urządzeń i instalacji oraz montaż folii basenowej

  Budowa basenu to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

  Budując z nami, powierzacie Państwo cały proces budowy jednemu wykonawcy - zajmujemy się basenami kompleksowo.

Zapraszamy do kontaktu - działamy na terenie całego kraju

Budowa basenu